Sestava 18

Sestava 18

Automatický vzorkovač uhlí a zpracovatelská linka (rotační kladivový odběr z jednoho dopravního pásu a zpracovatelská linka odebraného vzorku).

Fotogalerie: