Sestava 2

Sestava 2

Automatický vzorkovač uhlí a zpracovatelská linka (korečkový odběr ze dvou paralelně jdoucích pásů a společná zpracovatelská linka odebraného vzorku).

Fotogalerie