Sestava 6

Sestava 6

Automatický vzorkovač uhlí s dvěma kladivovými rotačními odběry 0-40 mm a 0-350 mm a společná zpracovatelská linka (dva rotační kladivové odběry z pásu a zpracovatelská linka odebraného vzorku).

Fotogalerie