Sestava 7

Sestava 7

Automatický vzorkovač uhlí a zpracovatelská linka (rotační kladivový odběr z pásu a zpracovatelská linka odebraného vzorku).

Fotogalerie