Sestava 8

Sestava 8

Automatický vzorkovač uhlí a zpracovatelská linka s napojením na zařízení pro automatické bezkontaktní měření obsahu popelovin a síry v odebraném vzorku uhlí.

Fotogalerie