Sestava 9

Sestava 9

Propojení automatického vzorkovače uhlí a zpracovatelská linky s kontinuálním měřícím zařízením (popeloměr, vlhkoměr, síroměr).

 

Fotogalerie