Severočeské doly a. s., Doly Bílina, Česká republika – Monitorovací a řídící systém kvality nakládky produktů a krátkodobé deponie

Severočeské doly a. s., Doly Bílina, Česká republika – Monitorovací a řídící systém kvality nakládky produktů a krátkodobé deponie

Firma MIP, spol. s r.o. realizovala v roce 2014 monitorovací a řídící systém kvality nakládky produktů a krátkodobé deponie na lokalitě Úpravny uhlí Ledvice, Doly Bílina, Severočeské doly a. s.

 

Jedná se o monitorovací a řídící systém kvality uhlí (paliva):

  • zauhlování zásobníků a nakládky produktů ze zásobníků do aut,
  • zakládaných a odebíraných produktů uhlí (paliva) a stavu uložených zásob na krátkodobé deponii.

 

Vstupní technologií do nakládky a na krátkodobou deponii je pásový dopravník, který dopravuje nakládané a skládkované produkty do nakládacích zásobníků, z kterých jsou produkty naloženy na nákladní automobily, a do prostoru krátkodobé deponie, pro jejich založení. Na deponii jsou produkty založeny selektivně po sektorech dle jejich kvality.

Odběr z deponie je prováděn nahrnutím expedovaného produktu nakladačem do rozkládací násypky, z které je pásovým dopravníkem nakládán do nákladních automobilů k expedici.

Krátkodobá deponie slouží jako nízkokapacitní selektivní uložiště produktů před expedicí.

 

Vstupní pásový dopravník do technologie nakládky a skládkování je pro měření množství a kvality procházejícího produktu vybaven:

 

V předchozí technologii dopravy produktu je umístěno zařízení pro kontinuální měření obsahu síry v produktu.

 

Na výstupním nakládacím dopravním pásu ze skládky je pro měření kvality procházejícího produktu instalováno zařízení:

  • Kontinuální popeloměr pro měření obsahu popela, výhřevnosti a obsahu vody.

 

Technologie nakládky produktů a krátkodobé deponie

 

Funkce a vlastnosti monitorovacího a řídícího systému kvality nakládky produktů a krátkodobé deponie:

  • Sledování množství a kvality vstupních produktů do nakládky na auta a na krátkodobou deponii,
  • Sledování aktuálního stavu deponie, archivace stavu deponie (po jednotlivých založených sektorech – hromadách / po druzích – typech skládkovaného produktu),
  • Sledování množství a kvality výstupních (expedovaných) produktů z krátkodobé deponie.

 

Monitorovací a řídící systém kvality nakládky produktů a uložených produktů na krátkodobé deponii je začleněn do podnikového systému sledování a řízení kvality uhlí firmy MIP, spol. s r. o.

Vizualizace měřených dat a stavu krátkodobé deponie