Severočeské doly a. s., Doly Bílina, Česká republika – Monitorovací a řídící systém kvality uhlí krátkodobé deponie a zpětného odběru produktů

Severočeské doly a. s., Doly Bílina, Česká republika – Monitorovací a řídící systém kvality uhlí krátkodobé deponie a zpětného odběru produktů

Firma MIP, spol. s r.o. realizovala v roce 2016 monitorovací a řídící systém kvality uhlí krátkodobé deponie a zpětného odběru produktů na lokalitě Úpravny uhlí Ledvice, Doly Bílina, Severočeské doly a. s.

 

Jedná se o monitorovací a řídící systém kvality uhlí (paliva):

- zakládaných a odebíraných produktů uhlí (paliva) a stavu uložených zásob na krátkodobé deponii,

- zpětného odběru produktů uhlí (paliva) do technologie skládkování univerzálního skládkového stroje před vstupem do úpravny uhlí.

 

Vstupní technologií na krátkodobou deponii nebo do technologie pásové dopravy zpětného odběru produktů jsou pásové dopravníky vybavené kontinuálními měřícími zařízeními. Tyto pak dopravují uhlí (palivo) přes otočný pásový dopravník do prostoru krátkodobé deponie. Na deponii jsou produkty založeny selektivně po sektorech dle jejich kvality. Odběr z deponie je prováděn nahrnutím expedovaného produktu nakladačem do rozkládací násypky, z které je pásovým dopravníkem nakládán do nákladních automobilů k expedici. Krátkodobá deponie slouží jako nízkokapacitní selektivní uložiště produktů před expedicí.

Druhou dopravní cestou je technologie pásové dopravy zpětného odběru produktů uhlí (paliva) do technologie skládkování univerzálního skládkového stroje před vstupem do úpravny uhlí. Touto cestou je uhlí (palivo) zakládáno univerzálním skládkovým strojem na hromady velkokapacitní skládky těžného uhlí. Z těchto hromad je následně zauhlována dle potřeby technologie úpravny uhlí.

Vstupní technologie na krátkodobou deponii nebo do technologie pásové dopravy zpětného odběru produktů uhlí je vybavena:

· Kontinuální pásovou váhou pro měření dopravovaného množství,

· Kontinuálním popeloměrem pro měření obsahu popela, výhřevnosti a obsahu vody.

V předchozí technologii dopravy produktu je umístěno zařízení pro kontinuální měření obsahu síry v uhlí (palivu).

  

 Technologie krátkodobé deponie

 

Funkce a vlastnosti monitorovacího a řídícího systému kvality krátkodobé deponie a technologie pásové dopravy zpětného odběru produktů uhlí:

· Sledování množství a kvality vstupních produktů na krátkodobou deponii a do technologie pásové dopravy zpětného odběru produktů,

· Sledování aktuálního stavu deponie, archivace stavu deponie (po jednotlivých založených sektorech – hromadách / po druzích – typech skládkovaného produktu),

· Začlenění technologie pásové dopravy zpětného odběru produktů uhlí (paliva) do technologie skládkování velkokapacitní skládky těžného uhlí a univerzálního skládkového stroje.

 

 Technologie velkokapacitní skládky těžného uhlí

 

Monitorovací a řídící systém kvality krátkodobé deponie a technologie pásové dopravy zpětného odběru produktů uhlí (paliva) je začleněn do podnikového systému sledování a řízení kvality uhlí firmy MIP, spol. s r. o.

Fotogalerie