Severočeské doly a. s., Doly Bílina, Česká republika – Monitorovací a řídící systém kvality uhlí nakládky automobilů

Severočeské doly a. s., Doly Bílina, Česká republika – Monitorovací a řídící systém kvality uhlí nakládky automobilů

 

Firma MIP, spol. s r.o. realizovala v roce 2015 monitorovací a řídící systém kvality uhlí nakládky automobilů na lokalitě Úpravny uhlí Ledvice, Doly Bílina, Severočeské doly a. s.

Jedná se o monitorovací a řídící systém kvality uhlí (paliva) zauhlování zásobníků (sil) a nakládky uhlí ze zásobníků do aut.

Vstupní technologií do nakládky jsou pásové dopravníky třídírny druhů uhlí, které zásobují expedovanými produkty nakládku na vagóny nebo auta. Tyto dopravníky jsou vybaveny pro měření kvality procházejícího produktu kontinuálními popeloměry pro měření obsahu popela, výhřevnosti a obsahu vody.

Na navazujících pásových dopravnících, které zauhlují zásobníky (sila) nakládky na auta, jsou instalovány kontinuální pásové váhy pro měření dopravovaného množství produktu.

 

Technologie nakládky je dále vybavena čidly pro měření množství uhlí v zásobnících (silech) a autováhami.

 Technologie nakládky uhlí na auta

Funkce a vlastnosti monitorovacího a řídícího systému kvality uhlí nakládky na auta:

  • Sledování množství a kvality vstupních produktů do nakládky na auta,
  • Sledování aktuálního stavu zásobníků (sil) a stavu technologie nakládky, archivace a prohlížení těchto dat,
  • Sledování množství a kvality výstupních (expedovaných) produktů z nakládky na auta.


Monitorovací a řídící systém kvality uhlí nakládky na auta je začleněn do podnikového systému sledování a řízení kvality uhlí firmy MIP, spol. s r. o.


 

Vizualizace měřených dat a stavu technologie nakládky