Severočeské doly a. s., Doly Bílina, Česká republika – Monitorovací a řídící systém kvality uhlí nakládky vagónů

Severočeské doly a. s., Doly Bílina, Česká republika – Monitorovací a řídící systém kvality uhlí nakládky vagónů

Firma MIP, spol. s r.o. realizovala v roce 2015 monitorovací a řídící systém kvality uhlí nakládky vagónů uhelnými průmyslovými směsmi na lokalitě Úpravny uhlí Ledvice, Doly Bílina, Severočeské doly a. s.

Jedná se o monitorovací a řídící systém kvality uhlí (paliva) v rámci zpracování (drcení) a nakládky uhlí ze zásobníků do vagónů. 

Vstupní technologií do zpracování a nakládky jsou povrchové zásobníky tříděného uhlí, typu kostka. Uhlí ze zásobníků dále postupuje technologií pásové dopravy uhlí do drtiče, kde se drtí na průmyslovou směs. Expeduje se (nakládá) na vagóny.Pásové dopravníky jsou vybaveny pro měření kvality procházejícího produktu kontinuálními popeloměry pro měření obsahu popela, výhřevnosti a obsahu vody, a vzorkovačem uhlí.

Technologie nakládky je dále vybavena kolejovými váhami.


Technologie nakládky uhlí na vagóny


Funkce a vlastnosti monitorovacího a řídícího systému kvality uhlí nakládky na vagóny:

  • Sledování množství a kvality vstupních produktů do nakládky na vagóny,
  • Sledování množství a kvality výstupních (expedovaných) produktů z nakládky na vagóny.


Monitorovací a řídící systém kvality uhlí nakládky na vagóny je začleněn do podnikového systému sledování a řízení kvality uhlí firmy MIP, spol. s r. o.


Vizualizace měřených dat a stavu technologie nakládky

Přehled aplikací řídících systémů technologických procesů

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., Divize Družba, Česká republika

Aplikace automatického řízení klapek rozdružování (rozdělování) těživa (uhlí) dle kvality na povrchovém dole. V této aplikaci je instalován řídící systém automatického přestavování rozdělovacích klapek na dvou porubních linkách (linkách řezu), který zajišťuje na základě kontinuálního...

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., Divize Jiří, Česká republika

Aplikace automatického řízení klapek rozdružování (rozdělování) těživa (uhlí) dle kvality na povrchovém dole. V této aplikaci je instalován řídící systém automatického přestavování rozdělovacích klapek na dvou porubních linkách (linkách řezu), který zajišťuje na základě kontinuálního...

Severočeské doly a. s., Doly Nástup Tušimice, Česká republika

Aplikace vzdáleného bezdrátového řízení čerpacích stanic na povrchovém dole. Tento systém slouží ke sledování stavu hladin vody v záchytných nádržích, k měření průtoku vody v potrubích, ke sledování nastavení ventilů, apod. V případě technologických potřeb má pak obsluha možnost dálkově...

Severočeské doly a. s., Doly Nástup Tušimice, Česká republika

Aplikace řízení technologie dopravy, odebírání a ukládání uhlí na velkokapacitní skládku. Tento řídící systém pásové dopravy, dělících a výsuvových hlav a dvou kombinovaných skládkových strojů sestává z ovládání (řízení) 30 zařízení a jejich křížových provozů (nastavení). Technologie...

Severočeské doly a. s., Doly Nástup Tušimice, Česká republika

Aplikace řízení technologie dopravy a zpracování v třídírně a drtírně uhlí. Tento řídící systém pásové dopravy, drtičů a třídičů uhlí zahrnuje ovládání (řízení) 120 zařízení a jejich křížových provozů (nastavení zařízení), přejezdů a otočí. Jedná se o řízení přísunových linek uhlí ze dvou lomů,...