Severočeské doly a. s., Doly Bílina, Česká republika - Monitorovací a řídící systém kvality uložených produktů skládky mouru

Severočeské doly a. s., Doly Bílina, Česká republika - Monitorovací a řídící systém kvality uložených produktů skládky mouru

Firma MIP, spol. s r.o. realizovala v letech 2012 až 2013 monitorovací a řídící systém kvality uložených produktů skládky mouru na lokalitě Úpravny uhlí Ledvice, Doly Bílina, Severočeské doly a. s.

Jedná se o monitorovací a řídící systém kvality zakládaných a odebíraných produktů uhlí (paliva) a stavu uložených zásob na skládce mouru.

Vstupní technologií na skládku mouru je pásový dopravník, který dopravuje skládkované produkty do nakládacího zásobníku, z kterého jsou produkty naloženy na nákladní automobily a dopraveny a založeny na vlastní skládku mouru. Na skládce jsou produkty založeny selektivně po sektorech dle jejich kvality.

Odběr ze skládky je prováděn nahrnutím expedovaného produktu nakladačem do zásobníku, z kterého je pásovým dopravníkem nakládán do nákladních automobilů k expedici.

Skládka mouru slouží jako nízkokapacitní selektivní uložiště produktů před expedicí.

 

Vstupní pásový dopravník na skládku je pro měření množství a kvality procházejícího produktu vybaven:

 

V předchozí technologii dopravy produktu je umístěno zařízení pro kontinuální měření obsahu síry v produktu.

 

Na výstupním nakládacím dopravním pásu ze skládky je pro měření kvality procházejícího produktu instalováno zařízení:

  • Kontinuální popeloměr pro měření obsahu popela výhřevnosti a obsahu vody.

 

Technologie skládky mouru.

 

 

Funkce a vlastnosti monitorovacího a řídícího systému kvality uložených produktů skládky mouru:

  • Sledování množství a kvality vstupních produktů na skládku,
  • Sledování aktuálního stavu skládky, archivace stavu skládky (po jednotlivých založených sektorech – hromadách / po druzích – typech skládkovaného produktu),
  • Sledování množství a kvality výstupních (expedovaných) produktů ze skládky.

 

Monitorovací a řídící systém kvality uložených produktů skládky mouru je začleněn do podnikového systému sledování a řízení kvality uhlí firmy MIP, spol. s r. o.

Vizualizace měřených dat a stavu skládky mouru