Severočeské doly, a. s., Doly Bílina, Česká republika

  • automatická vzorkovací  stanice s korečkovým odběrem uhlí na páse N5,
  • automatická vzorkovací  stanice s korečkovým odběrem uhlí na páse N6,
  • automatická vzorkovací  stanice s korečkovým odběrem uhlí na vstupním páse na skládku mourů.