Severočeské doly a. s., Doly Bílina, Česká republika

Severočeské doly a. s., Doly Bílina, Česká republika

Aplikace systému řízení kvality uhlí v části těžby, zpracování, skládkování a expedice uhlí na povrchovém dole. Dále pak v části úpravy a expedice uhlí na úpravně uhlí Ledvice.

Tento systém podporuje řízení chodu technologie dolu a úpravny uhlí z hlediska produkce požadované kvality uhlí jako vstupu do úpravny uhlí a výstupu (expedice) z úpravny uhlí (odbyt uhlí po vagónech a autech pro maloodběratele a elektrárny a teplárny, odbyt po pasech na elektrárnu Ledvice). Systém určuje požadavky na těžbu,  zpracování a skládkování uhlí, tyto požadavky upravuje podle momentální situace v technologii. Sledují se zařízení technologie a zásoby uhlí, stav kapacitní skládky, vyhotovují se přehledy a bilance výroby, systém je propojen s laboratoří dolu (OŘKJ), s podnikovým informačním systémem, s řídícím systémem technologie pásové dopravy, systémem expedice (nakládky), atd.

 

Pro snímání kvality a množství dopravovaného uhlí jsou instalovány na rypadlech (velkostrojích), skládkových strojích a pásových dopravnících technologie dalšího zpracování a úpravy uhlí měřící zařízení:

  • Kontinuální bezkontaktní gamapopeloměry typu GE pro stanovení obsahu popela a výhřevnosti,
  • Kontinuální pásové váhy pro měření množství dopravovaného uhlí technologií,
  • Kontinuální bezkontaktní měření obsahu síry v uhlí typu Solas,
  • Diskontinuální rychloanalyzátory typu MiniPal Philips pro stanovení obsahu síry,
  • Diskontinuální gamapopeloměry typu GE pro stanovení obsahu popela a výhřevnosti,
  • Vzorkovací zařízení firmy MIP pro odběr a úpravu vzorků uhlí z dopravníkových pásů.

 

Jsou snímány chody a nastavení zařízení technologie dopravy uhlí, a to komunikací s řídícím systémem technologie pásové dopravy uhlí. Informace snímané z těžebních velkostrojů a skládkových strojů jsou přenášeny bezdrátovým (radiovým) přenosem – jedná se o měření kvality a množství dopravovaného uhlí, napětí konstrukcí strojů a polohy strojů (GPS).

 

Informace jsou zpracovávány a distribuovány počítačovou sítí  na jednotlivá pracoviště systému řízení kvality a výroby uhlí a dále do informačního podnikového systému a manažerského řídícího systému.

 

Tento řídící systém byl dodán firmou MIP jako celek, včetně projekce, hmotných dodávek elektro, výpočetní techniky, kabeláží a čidel. Dále pak software sběru dat, komunikací a přenosů, zpracování a archivace dat a nadstavbových prezentačních uživatelských programových bloků. Systém je dále inovován dle požadavků konečného uživatele na potřeby výroby a změn technologie, s rozvojem měřící techniky a se zaváděním nových technologii na trhu ICT.