Severočeské doly, a. s., Doly Nástup Tušimice, Česká republika

  • automatická vzorkovací stanice s rotačním odběrem uhlí 0 - 40 mm/4500 (t/hod.) na vstupním pásu Pd S2 na skládku uhlí,
  • automatická vzorkovací  stanice s rotačním odběrem uhlí 0 - 40 mm/5000 (t/hod.) na výstupním pásu Pd S6 ze skládky uhlí.

Fotogalerie: