Severočeské doly a. s., Doly Nástup Tušimice, Česká republika

Severočeské doly a. s., Doly Nástup Tušimice, Česká republika

Aplikace řízení technologie dopravy a zpracování v třídírně a drtírně uhlí.

Tento řídící systém pásové dopravy, drtičů a třídičů uhlí zahrnuje ovládání (řízení) 120 zařízení a jejich křížových provozů (nastavení zařízení), přejezdů a otočí. Jedná se o řízení přísunových linek uhlí ze dvou lomů, řízení drtících linek těžného uhlí, technologie velkokapacitní skládky včetně skládkového stroje, zauhlování povrchových a nakládacíh zásobníků a elektrárny Tušimice.

Řízení je provedeno technologickými stanicemi Mitsubishi distribuovanými do 6 rozvoden. Tyto stanice jsou propojeny optickou sítí. Na nadřazený řídící vizualizační systém na velínu řízení technologie (velín ÚDUT) jsou napojeny přes technologickou síť s komunikačním protokolem Profibus. Vybavení rozvoden rozvaděči, napojení na ovládání zařízení a čidla v technologii, lokální ovládání panely a terminály byly dodávkou firmy MIP.

Nadřazené dispečerské pracoviště je vybaveno operátorskými stanicemi pro vizualizaci a řízení technologie. Je tvořeno operátorskými stanicemi (počítači) komunikující po technologické síti Profibus. Technologie je ovládána obsluhou velínu z těchto stanic, které vizualizují formou technologických schémat, tabulek a grafů řízené zařízení technologie. Vizualizace je provedena jako velkoplošná projekce projektory Barco. Systém archivuje alarmová hlášení, reakce obsluhy a odborné údržby, s možností pozdějšího prohlížení a kontroly. Řídící systém je napojen na systém sledování kvality uhlí KSSK vybudovaný firmou MIP a další navazující informační a řídící podnikové systémy (systém expedice uhlí, kolejový vážní systém vagónů, řídící systém dálkové pásové dopravy).

Tento řídící systém byl dodán firmou MIP jako celek, včetně projekce, hmotných dodávek elektro, výpočetní techniky, kabeláží, čidel a vlastní stavby dispečinku.

Fotogalerie: