Severočeské doly a. s., Doly Nástup Tušimice, Česká republika

Severočeské doly a. s., Doly Nástup Tušimice, Česká republika

Aplikace řízení technologie dopravy, odebírání a ukládání uhlí na velkokapacitní skládku.

Tento řídící systém pásové dopravy, dělících a výsuvových hlav a dvou kombinovaných skládkových strojů sestává z ovládání (řízení) 30 zařízení a jejich křížových provozů (nastavení). Technologie obsahuje dvě dělící hlavy, které se mohou pod materiálem přestavovat a měnit tak různě dopravní cesty, s řízením dělícího poměru sypání. Pro ukládání a odebírání uhlí z hromad skládky slouží dva kombinované skládkové stroje, které jsou napojeny na řídící systém technologie skládky.

Technologie je řízena deseti technologickými stanicemi Mitsubishi distribuovanými do jednotlivých rozvoden zařízení dálkové pásové dopravy a do trafostanic. Stanice jsou propojeny optickou sítí a vybaveny terminály pro vstup odborné údržby v rozvodnách do řídícího systému.

Nadřazené dispečerské pracoviště je tvořeno operátorskými stanicemi (počítači) s vizualizací, zpracováním a archivací informací z řídícího systému. Slouží pro ovládání technologie a vstup obsluhy a odborné údržby do řídícího systému. Zobrazení základních informací je provedeno velkoplošnou projekcí projektorem Barco. Dispečerské pracoviště je propojeno s technologickými stanicemi sítí Ethernet. Stejnou sítí je propojeno se systémem sledování kvality uhlí a uloženého uhlí na skládce KSSK instalovaného firmou MIP.