Severočeské doly a. s., Doly Nástup Tušimice, Česká republika

Severočeské doly a. s., Doly Nástup Tušimice, Česká republika

Aplikace vzdáleného bezdrátového řízení čerpacích stanic na povrchovém dole.

Tento systém slouží ke sledování stavu hladin vody v záchytných nádržích, k měření průtoku vody v potrubích, ke sledování nastavení ventilů, apod. V případě technologických potřeb má pak obsluha možnost dálkově změnit parametry pro automatické ovládání zařízení (čerpadla, ventily) nebo přímo vyslat povel pro zapnutí nebo vypnutí zařízení. V první etapě byly do tohoto systému zapojeny 3 stanice, předpokladem je zapojení cca 30 stanic.

Ovládání zařízení sledované stanice a vyhodnocování měřených veličin je realizováno pomocí PLC systému, ve kterém jsou také připravována data pro přenos do nadřazeného systému. Spojení s nadřazeným systémem je provedeno pomocí všesměrové rádiové datové sítě s rádiomodemy firmy RACOM, Nové Město na Moravě, ČR.

Nadřazený sytém je tvořen dvěma počítači, na kterých je instalována vizualizační aplikace v prostředí CITECT v 5.20. Ke stanici  I/O Server je připojen rádiomodem, který zajišťuje spojení na stanice v lomu. Na tomto počítači se archivují alarmy, trendy historie událostí a alarmů, zásahy uživatele. Tato data jsou pak prostřednictvím podnikové sítě poskytována stanici Manager, na které je možno sledovat všechny stavy, ale bez možnosti zásahu do řízení.

Fotogalerie: