Snížení výroby produktu Kostka - maximalizace výroby produktu Ořechu 2

Snížení výroby produktu Kostka - maximalizace výroby produktu Ořechu 2

Firma MIP, spol. s r.o. realizovala v roce 2021 monitorovací a řídící systém kvality uhlí v části technologie výroby produktu Ořechu 2 na lokalitě Úpravny uhlí Ledvice, Doly Bílina, Severočeské doly a. s.

Jedná se o monitorovací a řídící systém kvality uhlí (paliva) v části technologie výroby produktu uhlí Ořech 2.
 

Technologie pásové dopravy byla doplněna měřením kvality procházejícího paliva kontinuálními popeloměry pro měření obsa hu popelavýhřevnosti a obsahu vody a kontinuálními pásovými váhami pro měření dopravovaného  množství paliva.

 

Technologie dopravy paliva na nakládku a expedici

 

Technologie dopravy paliva na nakládku a expedici

 

Technologie dopravy paliva na nakládku a expedici