Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., Divize Družba, Česká republika

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., Divize Družba, Česká republika

Aplikace automatického řízení klapek rozdružování (rozdělování) těživa (uhlí) dle kvality na povrchovém dole.

V této aplikaci je instalován řídící systém automatického přestavování rozdělovacích klapek na dvou porubních linkách (linkách řezu), který zajišťuje na základě kontinuálního měření kvality dopravovaného uhlí automatické přestavení klapky pro rozdělení dopravovaného materiálu na uhlí a odpad (skrývku, hlínu), převážně pak při těžbě ze závalových polí. K měření kvality uhlí se používá kontinuálního bezkontaktního popeloměru. Řídící systém je propojen se systémem sledování kvality uhlí KSSK vybudovaný firmou MIP, z kterého přebírá požadavky na řízení rozdružovacího procesu.

 

Řízená technologie rozdělování (rozdružování) uhlí.