Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., Divize Družba, Česká republika

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., Divize Družba, Česká republika

Aplikace systému řízení kvality uhlí v části těžby, zpracování a expedice uhlí na povrchovém dole.

Tento systém podporuje řízení chodu technologie dolu z hlediska produkce požadované kvality uhlí na výstupu z dolu (odbyt uhlí po vagónech pro maloodběratele a elektrárny a teplárny). Systém určuje požadavky na těžbu a zpracování, tyto požadavky upravuje podle momentální situace v technologii. Sledují se zařízení technologie, systém je propojen s podnikovým informačním systémem (databáze ORACLE).

 

Pro snímání kvality a množství dopravovaného uhlí jsou instalovány na pásových dopravnících technologie zpracování uhlí měřící zařízení:

  • Kontinuální bezkontaktní gamapopeloměry typu GE pro stanovení obsahu popela a výhřevnosti.

 

Jsou snímány chody a nastavení zařízení technologie dopravy uhlí a měření čidel, a to instalovaným distribuovaným sběrem dat firmy MIP.

 

Informace jsou zpracovávány a distribuovány počítačovou sítí na jednotlivá pracoviště systému řízení kvality a výroby uhlí a dále do informačního podnikového systému a manažerského řídícího systému.

 

Systém řízení kvality uhlí je dále propojen s řídícím systém automatického přestavování rozdělovacích klapek na dvou porubních linkách (linkách řezu), který zajišťuje na základě kontinuálního měření kvality dopravovaného uhlí automatické přestavení klapky pro rozdělení dopravovaného materiálu na uhlí a odpad (skrývku, hlínu), převážně pak při těžbě ze závalových polí.

 

Tento řídící systém kvality uhlí byl dodán firmou MIP jako celek, včetně projekce, hmotných dodávek elektro, výpočetní techniky, kabeláží a čidel. Dále pak software sběru dat, komunikací a přenosů, zpracování a archivace dat a nadstavbových prezentačních uživatelských programových bloků. Systém je dále inovován dle požadavků konečného uživatele na potřeby výroby a změn technologie, s rozvojem měřící techniky a se zaváděním nových technologii na trhu ICT.