Teplárna Přívoz, Dalkia Morava, a.s. Ostrava, Česká republika

Teplárna Přívoz, Dalkia Morava, a.s. Ostrava, Česká republika
  • automatická vzorkovací stanice s rotačním odběrem uhlí 0 - 20 mm na pásu, který zauhluje kotlové zásobníky teplárny.