Zásobník hrubého vzorku (typ HZV)

Zásobník hrubého vzorku (typ HZV)

Zásobník nashromážděného hrubého vzorku se používá ve zpracovatelské části linek automatických vzorkovačů ke shromažďování a homogenizaci hrubého vzorku. Do tohoto zásobníku se shromažďují jednotlivé odebrané dílčí vzorky za daný interval (den, směna, zásilka, atd.). Po ukončení vzorkování daného časového intervalu je nashromážděný hrubý vzorek promíchán a obsah zásobníku postupuje k dalšímu zpracování v lince automatického vzorkovače.

Fotogalerie: Zásobník hrubého vzorku (typ HZV)