Modul sběru dat

 

Modul sběru dat zajišťuje snímání a přenos dat o kvalitě a množství dopravovaného a ukládaného (odebíraného) produktu, místo ukládání a odebírání skládkovaného produktu, snímání stavu a nastavení technologie dopravy produktu.

 

Modul sběru dat bude obsahovat:

 • Specifikaci měřících zařízení a čidel a jejich software a hardware začlenění do projektu,
 • Algoritmy a software začlenění měření měřících zařízení a čidel do projektu,
 • Software zpracování měření měřících zařízení a čidel,
 • Software a hardware komunikačního propojení měřících zařízení a čidel,
 • Software a hardware sběru dat vybudovaného v rámci realizace projektu,
 • Software a hardware komunikačního propojení měřících zařízení do možného stávajícího řídícího systému technologie dopravy produktu,
 • Software a hardware komunikačního propojení měřících zařízení na datové uložiště realizovaného projektu,
 • Software a hardware komunikačního propojení možného stávajícího řídícího systému technologie dopravy produktu na datové uložiště realizovaného projektu.

 

Modul sběru dat se bude skládat z následujících částí:

 • Instalace měřících zařízení v oblasti:
  • Kontinuální a diskontinuální měřící zařízení kvality a množství dopravovaného produktu. Měřící zařízení: síroměry, popeloměry, vlhkoměry, pásové váhy, vzorkovače produktu, další měřící zařízení se specifikací na měření konkrétního skládkovaného produktu, atd.,
  • Zařízení (čidla) monitoringu stavu hromad skládky. Měřící zařízení: ultrazvuková čidla, radarová čidla, laserová čidla, GPS, kamerové systémy, termovizní systémy, atd.,
  • Zařízení pro snímání stavu technologie dopravy produktu (využití stávajícího řídícího systému technologie dopravy produktu nebo systému sběru dat vybudovaného v rámci realizace projektu). Na zařízeních zajišťující zakládání a odebírání skládkovaného produktu (skládkové stroje, SRS, shazovací vozy, pojízdné pásové mosty, atd.) je třeba snímat jejich postavení a nastavení na skládce a režim jejich práce a způsob zakládání nebo odebírání produktu ze skládky.
 • Přenos snímaných dat dle užitého měřícího zařízení a stávajícího stavu řízení technologie dopravy produktu:
  • Komunikační propojení měřícího zařízení do stávajícího řídícího systému technologie dopravy produktu,
  • Komunikační propojení měřícího zařízení do systému sběru dat vybudovaného v rámci realizace projektu,
  • Komunikační propojení měřícího zařízení na datové uložiště realizovaného projektu (bezdrátové, metalické, optické, atd.),
  • Komunikační propojení stávajícího řídícího systému technologie dopravy produktu na datové uložiště realizovaného projektu.

 

Měřící zařízení budou instalována na místě:

 • Měření kvality dopravovaného produktu
  • Na vstupu na skládku,
  • Na zařízení zajišťující zakládání a odebírání skládkovaného produktu (skládkové stroje, SRS, shazovací vozy, pojízdné pásové mosty, atd.),
  • Na výstupu ze skládky,
  • Na expedičních místech,
  • Na uzlových místech technologie dopravy skládkovaného produktu (dle konfigurace technologie dopravy – výsuvné hlavy, přesuvně-výsuvná zařízení, řízené propouštěcí štíty, zpětné pásy zajišťující ve skládkovém hospodářství vracet odebraný produkt ze skládky zpět na začátek skládky pro jeho další zpracování, atd.),
 • Měření množství dopravovaného produktu
  • Na vstupu na skládku,
  • Na zařízení zajišťující zakládání a odebírání skládkovaného produktu (skládkové stroje, SRS, shazovací vozy, pojízdné pásové mosty, atd.),
  • Na výstupu ze skládky,
  • Na expedičních místech,
  • Na uzlových místech technologie dopravy skládkovaného produktu (dle konfigurace technologie dopravy – výsuvné hlavy, přesuvně-výsuvná zařízení, řízené propouštěcí štíty, zpětné pásy zajišťující ve skládkovém hospodářství vracet odebraný produkt ze skládky zpět na začátek skládky pro jeho další zpracování, atd.),
 • Zařízení (čidla) monitoringu stavu hromad skládky
  • Na zařízení zajišťující zakládání a odebírání skládkovaného produktu (skládkové stroje, SRS, shazovací vozy, pojízdné pásové mosty, atd),
  • Na pevných místech (stožáry, vnitřní stěny a strop – v případě umístění skládky v hale, atd.),
 • Zařízení pro snímání stavu technologie dopravy produktu
  • Na patřičných místech technologie dopravy, dle místa pořizování informace a užitého čidla - v případě realizace systému sběru dat vybudovaného v rámci realizace projektu,
  • V příslušných rozvodnách zařízení technologie dopravy produktu.

 

Instalované měřící zařízení zajišťují:

 • Měřící zařízení kvality a množství dopravovaného produktu:
  • Měření kvality dopravovaného produktu,
  • Měření množství dopravovaného produktu.
 • Zařízení (čidla) monitoringu stavu hromad skládky:
  • Informaci o konkrétním místě (i výšce – 3D) uložení skládkovaného produktu,
  • Informaci o konkrétním místě (i výšce – 3D) odebrání skládkovaného produktu,
  • Celkovou informaci o hromadách uloženého skládkovaného produktu.
 • Zařízení pro snímání stavu technologie dopravy produktu:
  • Informaci o stavu zařízení technologie dopravy produktu – pásového dopravníku, výsuvné hlavy, přesuvně-výsuvného zařízení, řízeného propouštěcího štítu, skládkového stroje, SRS, shazovacího vozu, pojízdného pásového mostu, atd.,
  • Informaci o nastavení a postavení zařízení technologie dopravy produktu – pásového dopravníku, výsuvné hlavy, přesuvně-výsuvného zařízení, řízeného propouštěcího štítu, skládkového stroje, SRS, shazovacího vozu, pojízdného pásového mostu, atd.,
 • Zařízení pro snímání stavu zařízení zajišťující zakládání a odebírání skládkovaného produktu (skládkové stroje, SRS, shazovací vozy, pojízdné pásové mosty, atd.):
  • Informace o jejich postavení a nastavení na skládce,
  • Informace o režimu jejich práce a způsob zakládání nebo odebírání produktu ze skládky.

 

Schéma koncepce řešení modulu sběru dat