Programový modul zpracování a archivace dat

 

Programový modul zpracování a archivace dat zajišťuje patřičné zpracování dat, výpočty, archivaci a správu měřených dat z technologie výroby, které pořizuje modul sběru dat.

Data pro tento modul jsou ukládána do centrální databáze projektu (předpokládáme užití databáze MS SQL poslední aktuální verze). Zpracovaná data jsou ukládána (archivována) rovněž v této centrální databázi. Programový modul pracuje tak, že řídí procedury a funkce vykonávané v rámci MS SQL databáze, které provádějí vlastní zpracování dat. 

Programový modul zajišťuje zpracování aktuálně měřených dat a také zpětně přenesených dat, která jsou přenesena po výpadku komunikace v rámci modulu sběru dat.

Dále pak pro zvýšení užitnosti a vložených pořizovacích nákladů systému programový modul zajišťuje v maximální možné míře náhradu měřených dat pomocí posunování reálně měřených dat s časovým zpožděním dle nastavení technologie dopravy produktu na následující zařízení technologie. Touto funkcí jsou nahrazována měřená data při výpadku měřícího zařízení (čidla) nebo pokud na daném místě měřící zařízení (čidlo) instalované není nebo prozatím není.

 

Měřená data budou organizována:

  • k jednotlivým měřícím zařízením,
  • k virtuálně zavedeným měřícím místům, resp. sesypovým místům – tedy důležitým uzlovým bodům technologie dopravy produktu,
  • k expedičním místům,
  • k jednotlivým hromadám skládky – podle místa, způsobu a geometrie ukládání a odebírání produktu z hromad skládky dochází ke kontinuální aktualizaci stavu hromad skládky v jejich objemu, což je jedna ze stěžejních funkcí tohoto modulu.

 

Modul zpracování a archivace dat bude obsahovat:

  • Algoritmy zpracování dat, výpočtů, archivace a správy měřených dat z technologie výroby,
  • Software zpracování dat, výpočtů, archivace a správy měřených dat z technologie výroby.

 

Schéma koncepce řešení modulu zpracování a archivace dat