Prezentační programové moduly archivovaných dat

 

Prezentační programové moduly archivovaných dat zajišťují interaktivní přístup pracovníků k aktuálním a archivním měřeným datům a snímaným informacím na úrovni řízení výroby a na manažerské úrovni řízení podniku.

Programové moduly jsou orientovány do třech základních částí:

 • Modul vizualizace aktuálního stavu technologie, tzv. Vizualizace,
 • Modul práce s archivními daty, tvorba protokolů a reportů, řízení výroby, tzv. Bilancování,
 • Modul správy dat diskontinuálních měřících zařízení.

 

Jednotlivé výše uvedené programové moduly provozují uživatelé v internetovém prohlížeči (např. Windows Internet Explorer).

 

Programový modul Vizualizace

 • Slouží pro prohlížení aktuálních dat a stavů ve výrobě,
 • Data jsou automaticky aktualizována,
 • Uživatel si může otevřít libovolný počet oken pro zobrazování požadovaných informací,
 • Zobrazení dat formou – technologická schémata, tabulky měření, grafy průběhu měření (čárové, sloupcové), přehled stavu hromad skládky, atd.,
 • Zobrazení dat – aktuálně měřená data měřícími zařízeními a čidly, stav a nastavení zařízení technologie, aktuální stav hromad skládky (v půdorysu a bokorysu), stav expedice produktu, stav zásobníků, stav měření čidel a kalibrace, stav přenosů a sběru dat, alarmová a poruchová hlášení, atd.,
 • Formy zobrazení dat jsou dány naší zkušenosti s realizacemi informačních a řídících systémů výroby v oblasti trhu realizovaného projektu a dále budou výstupy průběžně konsultovány s našimi zákazníky. V konkrétní aplikaci vyvíjeného projektu pak budou výstupy přizpůsobeny požadavku zákazníka.
 • Možnost využití modulu i vzdáleným přístupem do systému přes Internet,
 • Vývoj tohoto modulu předpokládáme v profesionálním vizualizačním prostředí Control Web, výrobce Moravské přístroje a.s., Zlín, ČR. Toto vizualizační prostředí volíme s ohledem na naše dlouholeté zkušenosti s využíváním různých vizualizačních produktů (např. ViP - Festo, RSView32 -  Rockwell Software, CITECT, Microsoft Visual FoxPro Professional, atd.) pro jeho provedení, otevřenost, podporu, rozvoj a velkou spokojenost s provedením vizualizace u našich zákazníků (disponuje i atraktivním 3D zobrazením). V neposlední řadě pro cenovou politiku výrobce a z důvodu ČR výrobce. V konkrétní aplikaci pak v případě požadavku zákazníka bude možné použít i jiné vizualizační prostředí.

 

Programový modul Bilancování

 • Slouží pro prohlížení a práci s archivními daty, tvorbu protokolů a reportů, řízení výroby, atd.,
 • Data se zobrazují na základě voleb a zadání uživatele – pro zvolený časový interval, měřící místo, směnu, zobrazovanou veličinu, tabulku, graf, protokol, report, atd.,
 • Zobrazení dat formou – tabulky měření, grafy průběhu měření, protokoly, reporty, přehled stavu hromad skládky, atd.,
 • Zobrazení dat – archivní měřená data měřícími zařízeními a čidly, archivní data stavu a nastavení zařízení technologie, aktuální a archivovaný stav hromad skládky (v půdorysu, bokorysu a libovolném řezu), archivovaný stav expedice produktu, archivovaný stav zásobníků, archivovaný stav měření čidel a kalibrací, archivovaný stav přenosů a sběru dat, archivovaná alarmová a poruchová hlášení, atd.,
 • Významnou položkou je možnost zobrazení aktuálního a archivovaných stavů hromad skládky (v půdorysu, bokorysu a libovolném řezu). V zobrazení aktuálního stavu hromady skládky bude možno interaktivně uživatelsky vytyčit objemový 3D blok (případně jej rozdělit do dílčích vodorovných vrstev – lávek k odběru) pro odebrání ze skládky, přičemž k tomuto bloku (k dílčím vodorovným vrstvám) pak budou automaticky stanoveny průměrné kvalitativní hodnoty uloženého produktu, které budou specifikovat výsledný odebraný produkt ze skládky (z definovaného bloku, resp. z vrstev k odběru). Podle těchto hodnot může obsluha stanovit způsob expedice nebo smíchání produktu pro dosažení konečného požadovaného výsledného produktu. Vytyčující řezy skládkou pak musí odpovídat geometrii odebírání instalované technologie (např. při užití skládkového stroje to je oblouk se středem v otoči stroje, atd.). Po stanovení objemového bloku k odtěžení (případně rozděleného do vodorovných vrstev) jsou tato data odeslána obsluze zařízení technologie odebírání ze skládky (např. skládkový stroj), která podle nich řídí odtěžování. Stejně tak je obsluze zařízení technologie odebírání ze skládky (např. skládkový stroj) průběžně aktualizována informace o stavu hromad skládky. 
 • Možnost využití modulu i vzdáleným přístupem do systému přes Internet,
 • Formy zobrazení dat a funkce tohoto software budou konsultovány s našimi zákazníky. V konkrétní aplikaci vyvíjeného projektu pak budou výstupy opět přizpůsobeny požadavku zákazníka.

 

Modul správy dat diskontinuálních měřících zařízení

 • Tento modul slouží pro přenos dat a jejich identifikaci z diskontinuálních měřících zařízení,
 • Rozsah služeb modulu je závislý od měřícího zařízení, tedy jak jsou koncipovány jeho výstupy, komunikace a způsob vlastního měření a začlenění do systému jako celku,
 • V části přenosu výstupů měření měřících zařízení (tedy ne prezentační části) tento modul zprostředkovává:
  • Přenos dat ze zdroje na úrovni datového souborů (různého formátu – např. TXT, DBF, atd.) do datového uložiště realizovaného projektu,
  • Komunikaci s měřícím zařízením pomocí standardních rozhraní, např. OPC, sériové komunikace, atd.,
  • V části identifikace měření (dat) z diskontinuálních měřících zařízení (tedy interaktivní prezentační části) modul zprostředkovává uživatelské označení měření (případně doplnění dalších informací ve formě identifikace nebo popisu) obsluhou daného měřícího zařízení, podle kterého je toto měření dále směřováno v systému. Jedná se např. o identifikace měření odebraných vzorků vzorkovačem produktu v technologii dopravy pro expediční nebo kalibrační účely, atd.
 • Provedení tohoto modulu je závislé na konkrétní aplikaci vyvíjeného projektu, provedení bude uzpůsobeno požadavku zákazníka.

 

Schéma koncepce řešení prezentačních programových modulů archivovaných dat