Laboratorní mlýny

 

Firma MIP, spol. s r.o., se zabývá vývojem, projekcí, výrobou a instalací laboratorních mlýnů typu VLM pro přípravu analytických laboratorních vzorků uhlí.

Vzorek uhlí pro semletí se umístí do mlýnic (mlecích bubnů) společně s mlecími fragmenty. Otáčením mlýnic (mlecích bubnů) pomocí unášecích hřídelí dojde k semletí vzorků uhlí na zrnitost, která je dána časem mletí. Počet mlýnic (mlecích bubnů), jejich objem a uspořádání závisí na požadavku zákazníka. Mlýnice (mlecí bubny) jsou vyrobeny z korozivzdorného materiálu, aby nedocházelo ke kontaminaci mletého vzorku.

 

Standardně se laboratorní mlýny vyrábějí v provedení:

  • Laboratorní mlýn typu VLM 6/1 (provedení s 6-ti mlýnicemi, uložení mlýnic v jedné řadě),
  • Laboratorní mlýn typu VLM 20/3 (provedení s 20-ti mlýnicemi, uložení mlýnic ve třech řadách, rozměry: délka 2580 mm, výška 1300 mm, šířka 828 mm, hmotnost 250 kg, příkon 0,55 kW).

 

Schéma konstrukce laboratorního mlýna VLM 20/3

 

Parametry mletí ve standardní mlýnici (mlecím bubnu):

  • Vstupní vzorek: hnědé uhlí, zrnitost 0 - 3,15 mm, hmotnost 0,3 kg.
  • Výstupní vzorek: zrnitost 0 - 0,212 mm,
  • Doba mletí: 70 minut.

 

Zvláštní příslušenství:

  • Odsávání pracovních prostorů mlýna (provedení dle konkrétní situace a požadavků zákazníka),
  • Utahovací elektrický klíč matic mlýnic s balancérem,
  • Police pro archivaci vzorků.

Fotogalerie: