Řídící systémy průmyslových procesů

 

Firma MIP, spol. s r.o., se zabývá vývojem, projekcí, dodávkami a instalací (realizací) řídících systémů průmyslových procesů, výrobních celků, linek a technologických zařízení.

 

Jedná se o řídící systémy:

 

V oblasti řízení technologie firma MIP realizuje kompletní řídící systémy. Realizace začíná úvodní studií a projektem a následnou realizací řídícího systému v části:

 • elektrovybavení, čidel, řídících automatů sběru dat a řízení,
 • komunikací a přenosů dat (metalických, bezdrátových, optických),
 • technického a programového vybavení řízených zařízení a strojů,
 • technického a programového vybavení řídících velínů a dispečinků,
 • technického a programového vybavení nadstavbových podnikových informačních a řídících systémů a manažerských systémů.

 

Jedná se jak o rekonstrukci stávajících řídících systémů, tak i o realizaci řídících systémů nově budovaných technologií. Příkladem je řízení pásových dopravníků a linek na skládce, třídírně a drtírně uhlí povrchového dolu.

 

Vlastní realizace řídícího systému obsahuje:

 • instalace čidel a měřících zařízení (např ultrazvuků, tenzometrů, pásových vah, atd.),
 • kabelové propojení, napájení,
 • vybavení rozvoden řídícími automaty (např. Siemens, Mitsubishi, atd.),
 • instalace komunikačních drátových i bezdrátových propojení (počítačové sítě, technologické sítě Profibus FMS, ModBus, Ethernet, všesměrové nebo směrové rádiové přenosy, atd.),
 • napojení na řídící (akční) členy v technologii (ovládání rozvoden, starty a zastavení zařízení, napínání pásů, skrápění proti prašnosti, ovládání vzorkovacích odběrných zařízení, atd.),
 • vybavení velínů a dispečinků výpočetní a zobrazovací (projekční) technikou (velkoplošná projekce technologických schémat např. projektory Barco),
 • vizualizace technologických schémat a stavů zařízení (např. vizualizační systém průmyslových procesů Citect, Control Web Moravské přístroje, RS View Rockwell Software),
 • zpracování dat, archivace, protokolární výstupy a statistika,
 • napojení na další řídící a informační systémy a agendy (vážící systémy kolejové nebo automobilové dopravy, informační ekonomické systémy, odbyt, oddělení řízení jakosti, manažerské systémy řízení, atd.)