Přehled aplikací řídících systémů technologických procesů

Severočeské doly a. s., Doly Nástup Tušimice, Česká republika

Aplikace řízení technologie dopravy a zpracování v třídírně a drtírně uhlí. Tento řídící systém pásové dopravy, drtičů a třídičů uhlí zahrnuje ovládání (řízení) 120 zařízení a jejich křížových provozů (nastavení zařízení), přejezdů a otočí. Jedná se o řízení přísunových linek uhlí ze dvou lomů,...

Severočeské doly a. s., Doly Nástup Tušimice, Česká republika

Aplikace řízení technologie dopravy, odebírání a ukládání uhlí na velkokapacitní skládku. Tento řídící systém pásové dopravy, dělících a výsuvových hlav a dvou kombinovaných skládkových strojů sestává z ovládání (řízení) 30 zařízení a jejich křížových provozů (nastavení). Technologie...

Severočeské doly a. s., Doly Nástup Tušimice, Česká republika

Aplikace vzdáleného bezdrátového řízení čerpacích stanic na povrchovém dole. Tento systém slouží ke sledování stavu hladin vody v záchytných nádržích, k měření průtoku vody v potrubích, ke sledování nastavení ventilů, apod. V případě technologických potřeb má pak obsluha možnost dálkově...

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., Divize Jiří, Česká republika

Aplikace automatického řízení klapek rozdružování (rozdělování) těživa (uhlí) dle kvality na povrchovém dole. V této aplikaci je instalován řídící systém automatického přestavování rozdělovacích klapek na dvou porubních linkách (linkách řezu), který zajišťuje na základě kontinuálního...

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., Divize Družba, Česká republika

Aplikace automatického řízení klapek rozdružování (rozdělování) těživa (uhlí) dle kvality na povrchovém dole. V této aplikaci je instalován řídící systém automatického přestavování rozdělovacích klapek na dvou porubních linkách (linkách řezu), který zajišťuje na základě kontinuálního...