Měřící dopravník přístroje MATREX

 

Mechanická část přístroje MATREX se skládá z:

  • násypky,
  • pásového dopravníku,
  • přítlačného bubnu,
  • pneumatického pojezdu s diagnostickou sondou,
  • dvěma kalibračními místy,
  • svodek,
  • rámu,
  • kompresoru a pneumatického čištění,
  • krytování.

Pohled na konstrukci přístroje.

 

Dopravník slouží k dopravě upraveného vzorku sypkého materiálu o zrnitosti 0 - 3,15 mm. Vzorek je dopraven do násypky odkud je plynule odebrán pásem a zarovnán pomocí stavitelného hradla násypky. Povrch vzorku materiálu je dále stlačen souběžně poháněným bubnem. Pohon je rozveden od jedné elektropřevodovky na pás i buben tak, aby obvodová rychlost bubnu odpovídala rychlosti pásu. Tím je zajištěn rovný zhutněný povrch.

Detailní pohled na přítlačný válec.

 

Sonda je po změření určitého počtu vzorků dopravena manipulátorem nad vzorek k provedení Gain testu. V další pozici za místem Gain testu je pozice pro proměřování dalších kalibračních standardů. Tyto pozice s vzorky jsou odděleny od prostoru měření upraveného materiálu clonami tak, aby se maximálně zamezilo jejich zaprášení.

Pneumatický válec se sondou analyzátoru.

 

Změřený materiál je po změření nebo i během něho přesunut do výpadu. Výpad i násypka jsou opatřeny otvory pro napojení odsávání přesypů. Výpad i násypka jsou opatřeny přírubami pro napojení dalších technologií.

Po ukončení měření je změřený vzorek z měřící jednotky odstraněn vyjetím měřícím dopravníkem, měřící jednotka je očištěna tlakovým vzduchem a dále naplněna již nově odebraným a upraveným vzorkem. Mechanicky je průběžně čištěn měřící dopravník i přítlačný válec.

Pásový dopravník je vzhledem k druhu dopravovaného materiálu opatřen PVC pásem a je v provedení korýtkového pásového dopravníku s kluzným podepřením pásu. Kraje pásu jsou v podélném směru zatěsněny. Vzhledem ke sdružení pohonu pásu i bubnu je pohon dopravníku vpředu a na jeho konci je napínání pomocí šroubů. Pohon dopravníku je elektropřevodovkou a pomocným převodem pomocí ozubeného řemenu. Řemen je napínán pomocí přítlačné kladky. Pás je pod napínacím bubnem opatřen škrabákem k odstranění zbytků uhlí z pásu.

Buben je upraven tak, aby byl stavitelný rovnoběžně s povrchem pásu pomocí jedné kličky. Stavitelnost zajišťuje možnost nastavení tloušťky vrstvy vzorku uhlí a velikost zhutnění.

Kompresor dopravníku slouží k pohonu manipulátoru a případným ofukům.

Pohled na konstrukci přístroje.

 

Celý dopravník má samostatný rám se stavitelnými patkami. Je opláštěn a opatřen průhlednými kryty tak, aby bylo možné sledovat průběh  zarovnávání stlačování vzorku a manipulace se sondou - měření. Průhledné kryty jsou výklopné pro přístup k seřizovacím prvkům a jsou opatřeny koncovými spínači pro zajištění bezpečnosti provozu. Odklopení krytu je snímáno a vyhodnocováno řídicím systémem.

Zakrytování přístroje MATREX.