Informační a řídící systém skládky sypkých produktů

 

 

Za přispění dotací z evropských fondů realizuje firma MIP, spol. s r.o., projekt „Tvorba nového IS firmou MIP“, který je zaměřen na informační a řídící systém skládky sypkých (kusovitých) prod uktů. Cílem projektu je vytvoření komplexního řešení informačního a řídícího systému technologie výroby v části monitoringu a řízení systému skládkování sypkých (kusovitých) produktů, s následnou nakládkou a expedicí (spotřebou) skládkovaných produktů, včetně integrace se stávajícími podnikovými agendami a informačními systémy v konkrétní aplikaci.

 

...více zde