Instalovaná měřící zařízení v systému sledování a řízení kvality uhlí

Kontinuální gamapopeloměry typu GE

Měřící čidla gamapopeloměrů využívají bezdotykovou nedestruktivní metodu zeslabení gama záření o dvou různých energiích. Záření vychází ze dvou gama zdrojů, které jsou umístěny pod pásem v provozním kontejneru. Úzký paprsek záření prochází přes pás s měřeným uhlím a je nad pásem zachycen sondou....

Kontinuální síroměr typu MATREX

Kontinuální síroměr typu MATREX.

Pásové váhy

Pásové váhy.

Kontinuální síroměr typu Solas

Kontinuální síroměr typu Solas.

Diskontinuální síroměr typu LECO

Diskontinuální síroměr typu LECO.

Diskontinuální síroměr typu MiniPal Philips

Diskontinuální síroměr typu MiniPal Philips.

Kontinuální síroměr typu NASU

Kontinuální síroměr typu NASU.

Diskontinuální popeloměr typu GE 3030

Diskontinuální popeloměr typu GE 3030.