Programový modul Bilancování

 

  • Slouží pro prohlížení a práci s archivními daty, tvorbu protokolů a reportů, řízení výroby, atd.,
  • Data se zobrazují na základě voleb a zadání uživatele – pro zvolený časový interval, měřící místo, směnu, zobrazovanou veličinu, tabulku, graf, protokol, report, atd.,
  • Zobrazení dat formou – tabulky měření, grafy průběhu měření, protokoly, reporty, přehled stavu hromad skládky, atd.,
  • Zobrazení dat – archivní měřená data měřícími zařízeními a čidly, archivní data stavu a nastavení zařízení technologie, aktuální a archivovaný stav hromad skládky, archivovaný stav expedice produktu, archivovaný stav zásobníků, archivovaný stav měření čidel a kalibrací, archivovaný stav přenosů a sběru dat, archivovaná alarmová a poruchová hlášení, atd.,
  • Možnost využití modulu i vzdáleným přístupem do systému přes Internet,
  • Formy zobrazení dat a funkce tohoto software modulu jsou konsultovány s našimi stávajícími i potencionálními zákazníky. V konkrétní aplikaci jsou pak výstupy přizpůsobeny požadavku zákazníka.