Modul správy dat diskontinuálních měřících zařízení

 

  • Tento modul slouží pro přenos dat a jejich identifikaci z diskontinuálních měřících zařízení,
  • Rozsah služeb modulu je závislý od měřícího zařízení, tedy jak jsou koncipovány jeho výstupy, komunikace a způsob vlastního měření a začlenění do systému jako celku,
  • V části přenosu výstupů měření měřících zařízení (tedy ne prezentační části) tento modul zprostředkovává:
    • Přenos dat ze zdroje na úrovni datového souborů (různého formátu – např. TXT, DBF, atd.) do datového uložiště realizovaného projektu,
    • Komunikaci s měřícím zařízením pomocí standardních rozhraní, např. OPC, sériové komunikace, atd.,
    • V části identifikace měření (dat) z diskontinuálních měřících zařízení (tedy interaktivní prezentační části) modul zprostředkovává uživatelské označení měření (případně doplnění dalších informací ve formě identifikace nebo popisu) obsluhou daného měřícího zařízení, podle kterého je toto měření dále směřováno v systému. Jedná se např. o identifikace měření odebraných vzorků vzorkovačem produktu v technologii dopravy pro expediční nebo kalibrační účely, atd.
  • Provedení tohoto modulu je závislé na konkrétní aplikaci, provedení je uzpůsobeno požadavku zákazníka.

Fotogalerie: