Programový modul Vizualizace

 

 • Slouží pro prohlížení aktuálních dat a stavů ve výrobě,
 • Data jsou automaticky aktualizována,
 • Uživatel si může otevřít libovolný počet oken pro zobrazování požadovaných informací,
 • Zobrazení dat formou – technologická schémata, tabulky měření, grafy průběhu měření (čárové, sloupcové), přehled stavu hromad skládky, atd.,
 • Zobrazení dat – aktuálně měřená data měřícími zařízeními a čidly, stav a nastavení zařízení technologie, aktuální stav hromad skládky, stav expedice produktu, stav zásobníků, stav měření čidel a kalibrace, stav přenosů a sběru dat, alarmová a poruchová hlášení, atd.,
 • Formy zobrazení dat jsou dány naší zkušenosti s realizacemi informačních a řídících systémů výroby a výstupy jsou průběžně konsultovány s našimi zákazníky (stávajícími i potencionálními). V konkrétní aplikaci jsou výstupy přizpůsobeny požadavku zákazníka. Možnost využití modulu i vzdáleným přístupem do systému přes Internet,
 • Provedení tohoto modulu je v profesionálním vizualizačním prostředí Control Web, výrobce Moravské přístroje a.s., Zlín, ČR. Toto vizualizační prostředí je užito s ohledem na naše dlouholeté zkušenosti s využíváním různých vizualizačních produktů pro jeho provedení, otevřenost, podporu, rozvoj a velkou spokojenost s provedením vizualizace u našich zákazníků (disponuje i atraktivním 3D zobrazením). V neposlední řadě pro cenovou politiku výrobce a z důvodu ČR výrobce. V konkrétní aplikaci pak v případě požadavku zákazníka bude možné použít i jiné vizualizační prostředí, např. ViP - Festo, RSView32 - Rockwell Software, CITECT, Microsoft Visual FoxPro Professional, atd.
 • Operátor řízení výroby je na obrazovce monitoru informován pomocí tabulek, živých technologických schémat a grafů:
  • stavu technologie (chody a nastavení jednotlivých rypadel, pasů, přesypových hlav, zakladačů, skládkových strojů, atd.),
  • postavení rypadel na dole a o těžené lávce,
  • okamžitém stavu kvality a množství procházejícího uhlí v technologii (jsou určeny důležité uzlové body, kam jsou umístěna měřící čidla a pro další místa jsou pak hodnoty dopočítávány s dopravním zpožděním a s ohledem na sesypy od uzlových bodů s čidly),
  • okamžitém stavu skládky a zásobníků (informace o aktuální zásobě uhlí),
  • okamžité nakládce (expedici) uhlí (množství, kvalita, odběratel, atd.),
  • kvalitě v nejbližší budoucnosti těženého uhlí z geologického průzkumu lokality,
  • nutnosti zásahu do technologie, protože právě vytěžené uhlí (případně po sesypu s jiným rypadlem) nevyhoví požadavkům na kvalitu,
  • možných variantách nastavení technologie pro dosažení potřebné kvality uhlí na výstupu z technologie, nutnosti odklonu na skládku nebo přisypávání ze skládky, o požadavcích na množství těžby na rypadla a skládkové stroje (tyto požadavky jsou ručně nebo automaticky přenášeny na terminál obsluze rypadla a skládkového stroje, která má také k dispozici okamžité informace o kvalitě a těženém množství uhlí),
  • kvalitě uhlí přicházejícího od dodavatelů,
  • poruchách na zařízení technologie,
  • signálech v systému a jejich zpracování - diagnostika vstupních signálů do systému, práce jednotlivých částí a bloků zpracovávající informace,
  • alarmech (chybových stavech) v technologii, které jsou neustále vyhodnocovány a archivovány.

 

Všechny tyto výše uvedené informace umožňují ruční nebo automatické řízení výrobního nebo zpracovatelského procesu uhlí a to:

 • ručním zásahem obsluhy,
 • automatickou změnou v technologii napojením na výkonné prvky (hradla, klapky, pásy, atd.).

 

Systém dále na místech expedice (pracoviště vážných) vyhotovuje expediční doklady (vážní lístky, vagónové lístky, faktury, dokumenty k vlakovým soupravám, atd.).

V ručním režimu systému řízení těžby pak může obsluha podle informací z geologického modelu lokality dolu určit ve výhledu směny nebo dne postavení rypadel a nasměrování dopravních cest uhlí pro dosažení požadované výstupní kvality uhlí. Může také naopak zjistit jakou kvalitu uhlí dostane při určitém postavení rypadel a výkonu jejich těžby.