Přehled aplikací systému sledování a řízení kvality uhlí

Severočeské doly a. s., Doly Bílina, Česká republika

Aplikace systému řízení kvality uhlí v části těžby, zpracování, skládkování a expedice uhlí na povrchovém dole. Dále pak v části úpravy a expedice uhlí na úpravně uhlí Ledvice. Tento systém podporuje řízení chodu technologie dolu a úpravny uhlí z hlediska produkce požadované kvality uhlí...

Severočeské doly a. s., Doly Bílina, Česká republika - Monitorovací a řídící systém kvality uložených produktů skládky mouru

Firma MIP, spol. s r.o. realizovala v letech 2012 až 2013 monitorovací a řídící systém kvality uložených produktů skládky mouru na lokalitě Úpravny uhlí Ledvice, Doly Bílina, Severočeské doly a. s. Jedná se o monitorovací a řídící systém kvality zakládaných a odebíraných produktů uhlí (paliva) a...

Severočeské doly a. s., Doly Nástup Tušimice, Česká republika

Aplikace systému řízení kvality uhlí v části těžby, zpracování, skládkování a expedice uhlí na povrchovém dole. Tento systém řízení chodu technologie dolu z hlediska produkce požadované kvality uhlí zpracovává informace z geologického a báňského modelu lokality a porovnává je se skutečným...

Severočeské doly a. s., Doly Bílina, Česká republika – Monitorovací a řídící systém kvality nakládky produktů a krátkodobé deponie

Firma MIP, spol. s r.o. realizovala v roce 2014 monitorovací a řídící systém kvality nakládky produktů a krátkodobé deponie na lokalitě Úpravny uhlí Ledvice, Doly Bílina, Severočeské doly a. s.   Jedná se o monitorovací a řídící systém kvality uhlí (paliva): zauhlování zásobníků a nakládky...

Severočeské doly a. s., Doly Bílina, Česká republika – Monitorovací a řídící systém kvality uhlí nakládky automobilů

  Firma MIP, spol. s r.o. realizovala v roce 2015 monitorovací a řídící systém kvality uhlí nakládky automobilů na lokalitě Úpravny uhlí Ledvice, Doly Bílina, Severočeské doly a. s. Jedná se o monitorovací a řídící systém kvality uhlí (paliva) zauhlování zásobníků (sil) a nakládky uhlí ze...

Severočeské doly a. s., Doly Bílina, Česká republika – Monitorovací a řídící systém kvality uhlí nakládky vagónů

Firma MIP, spol. s r.o. realizovala v roce 2015 monitorovací a řídící systém kvality uhlí nakládky vagónů uhelnými průmyslovými směsmi na lokalitě Úpravny uhlí Ledvice, Doly Bílina, Severočeské doly a. s.Jedná se o monitorovací a řídící systém kvality uhlí (paliva) v rámci zpracování (drcení)...

Severočeské doly a. s., Doly Bílina, Česká republika – Monitorovací a řídící systém kvality uhlí krátkodobé deponie a zpětného odběru produktů

Firma MIP, spol. s r.o. realizovala v roce 2016 monitorovací a řídící systém kvality uhlí krátkodobé deponie a zpětného odběru produktů na lokalitě Úpravny uhlí Ledvice, Doly Bílina, Severočeské doly a. s.   Jedná se o monitorovací a řídící systém kvality uhlí (paliva): - zakládaných...

Monitorovací a řídící systém kvality expedovaného uhlí na elektrárnu

Firma MIP, spol. s r.o. realizovala v roce 2018 monitorovací a řídící systém kvality expedovaného uhlí na elektrárnu Ledvice na lokalitě Úpravny uhlí Ledvice, Doly Bílina, Severočeské doly a. s.Jedná se o monitorovací a řídící systém kvality uhlí (paliva) zauhlování elektrárny po dvou...

Snížení výroby produktu Kostka - maximalizace výroby produktu Ořechu 2

Firma MIP, spol. s r.o. realizovala v roce 2021 monitorovací a řídící systém kvality uhlí v části technologie výroby produktu Ořechu 2 na lokalitě Úpravny uhlí Ledvice, Doly Bílina, Severočeské doly a. s. Jedná se o monitorovací a řídící systém kvality uhlí (paliva) v části...

Monitorovací a řídící systém kvality vstupu do drtírny kotlového uhlí

Firma MIP, spol. s r.o. realizovala v roce 2022 monitorovací a řídící systém kvality uhlí na dopravních pásech zauhlující drtírnu kotlového uhlí DKU technologie dopravy a zpracování uhlí na lokalitě Úpravny uhlí Ledvice, Doly Bílina, Severočeské doly a. s. Jedná se o monitorovací a řídící...

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., Divize Jiří, Česká republika

Aplikace systému řízení kvality uhlí v části těžby, zpracování, skládkování a expedice uhlí na povrchovém dole. Tento systém řízení chodu technologie dolu z hlediska produkce požadované kvality uhlí zpracovává informace z geologického a báňského modelu lokality a porovnává je se skutečným...

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., Divize Družba, Česká republika

Aplikace systému řízení kvality uhlí v části těžby, zpracování a expedice uhlí na povrchovém dole. Tento systém podporuje řízení chodu technologie dolu z hlediska produkce požadované kvality uhlí na výstupu z dolu (odbyt uhlí po vagónech pro maloodběratele a elektrárny a teplárny). Systém...

Mostecká uhelná a. s., Závod Kopisty, Česká republika

Aplikace systému řízení kvality uhlí v části těžby, zpracování, skládkování a expedice uhlí na povrchovém dole. Informace z technologie jsou sbírány PLC stanicí. Jde o centrální sběr dat, neboť jednotlivé vstupní signály jsou přivedeny do jedné rozvodny (PLC firmy Siemens, SRN).   Pro...

Mostecká uhelná a. s., Lom Vršany, Česká republika

Aplikace systému řízení kvality uhlí v části těžby, zpracování a skládkování uhlí na povrchovém dole. Systém sleduje množství a kvalitu uhlí těženého na rypadlech, chod a nastavení celé technologie a výstup uhlí z technologie. Archivuje měřené hodnoty a zpracovává je systémem...

Důl Petřvald, Ostrava, Česká republika

Systém sledování množství a kvality expedovaného uhlí na dole. Pro snímání kvality uhlí je instalován 1 kus kontinuálního bezkontaktního gamapopeloměru typu GE pro stanovení popelu a výhřevnosti na pase v části expedice uhlí. Informace jsou zpracovávány a prezentovány na pracovišti dispečera.

Elektrárna Počerady, Česká republika

Systém sledování kvality uhlí při zauhlování elektrárny. Systém sleduje množství a kvalitu uhlí přicházející na skládky a do kotlových zásobníků. Sleduje celý běh technologie, vyhodnocuje doby chodu zařízení, archivuje měřené hodnoty a zpracovává je systémem bilancování. Informace z...

Elektrárna SOMA, TEK, Turecko

Systém sledování kvality uhlí při zauhlování elektrárny. Systém sleduje množství a kvalitu uhlí přicházející na skládku. Obsluha podle okamžité kvality přicházejícího uhlí toto uhlí ukládá do potřebných sektorů skládky a vede o nich záznam v tzv. "skládkových mapách", které slouží pro míchání...