Elektro vybavení a řízení vzorkovacích linek

 

Vzorkovací linka je napájena zpravidla z jednoho samostatného celoplechového rozváděče se silovým vybavením, řídícími, jistícími, spínacími a ochrannými prvky, v patřičném krytí dle provozního prostředí, který je umístěn v blízkosti strojního zařízení. Na dveřích jsou osazeny ovládací a signalizační prvky a terminál, ze kterého se provádí ruční ovládání jednotlivých zařízení linky při jejich seřizování, nastavení parametrů linky, prohlížení poruchových hlášení řídícího systému, nastavení vzorkované zásilky, atd. K řízení chodu celého zařízení je užito integrovaného řídícího systému, který umožňuje rovněž přenos potřebných dat (stav jednotlivých zařízení linky, provozní a poruchová hlášení) do nadřazených úrovní řízení (řídícího systému pásové dopravy, systému nakládky produktů, systému řízení jakosti a kvality) a zpětný přenos pro vzdálené ovládání vzorkovací linky. Elektrické zařízení jako celek svým provedením odpovídá nárokům na spolehlivý provoz v daných podmínkách krytím, provedením, výběrem komponentů.

 

Řídící systém vzorkovací linky může být dále vybaven:

  • indikací chodu dopravního pásu, aby docházelo k odběrům dílčích vzorků pouze za chodu pásu,
  • blokováním chodu dopravního pásu, pokud by se odběrná nádoba zastavila v proudu vzorkovaného materiálu,
  • indikací dostatečného množství (vrstvy) vzorkovaného materiálu na dopravním pásu, aby nedocházelo k odběrům dílčích vzorků z prázdného dopravního pásu,
  • indikací nežádoucích předmětů v proudu vzorkovaného materiálu na dopravním pásu (např. železných předmětů), aby v takovém případě nedocházelo k odběrům dílčích vzorků z dopravního pásu a případnému poškození odběrového zařízení.

 

Provoz vzorkovacích linek je zpravidla ve dvou základních režimech:

  • ruční režim - se používá pro seřizování jednotlivých zařízení ve vzorkovací lince, popřípadě pro granulometrii (sítovou zkoušku),
  • automatický bezobslužný režim  je běžným provozem vzorkovací linky.

Fotogalerie: