Hlavní části automatických vzorkovačů a zpracovatelských linek

Rotační kladivový odběr vzorku (typ ORP)

Rotační kladivový odběr slouží k odběru dílčích vzorků z běžícího dopravního pásu. Dle konkrétní aplikace je určen pro odběr vzorků o velikosti zrna až 250 mm, tedy i těžného uhlí. Rotační odběr sestává z hřídele uložené ve dvou valivých ložiskách. Na hřídeli je připevněno rameno, na jehož...

Korečkový odběr vzorku (typ KOV)

Korečkový odběr vzorku slouží k odběru dílčích vzorků z přesypu z dopravního pásu. Korečkové odběry jsou umístěny v krytech přesypových stanic z dopravníkových pásů. Odběrná nádoba (koreček) je nesen dvěma páry válečkových řetězů. Při pohybu směrem nahoru protne odběrná nádoba proud materiálu na...

Dopravní a dávkovací pásy (typ DP)

Dopravní a dávkovací pásy slouží v sestavě automatických vzorkovačů a zpracovatelských linek jemného mletí k dopravě a dávkování odebraného dílčího vzorku mezi jednotlivými zařízeními, případně k odsunu přebytečného vyděleného vzorku zpět do technologie pásové dopravy. Dopravní pás sestává ze...

Korečkový dopravník (typ KD)

Korečkový dopravník se používá pro vertikální dopravu odebraného dílčího vzorku mezi jednotlivými zařízeními linek, případně k odsunu přebytečného vyděleného vzorku zpět do technologie pásové dopravy. Korečkový dopravník  sestává ze svařovaného rámu, spodní a horní hřídele se dvěma páry...

Rotační dělič (typ RD)

Rotační dělič se používá ve zpracovatelské části linek automatických vzorkovačů pro zmenšení hmotnosti odebraného vzorku. Rotační dělič má pevně nastavený dělicí poměr z výroby. Používá se pro dělení velkých objemů odebraných vzorků s nižším dělícím poměrem. Dělič sestává z ocelové svařované...

Dělič s rotačním kuželem (typ DRK)

Dělič s rotačním kuželem se používá ve zpracovatelské části linek automatických vzorkovačů pro zmenšení hmotnosti odebraného vzorku. Dělič s rotačním kuželem sestává z válcové nádoby, ve které se otáčí dělící lopatka. Nad nádobou je umístěna kuželová násypka, do které padá dílčí vzorek. Ve...

Dělič s rotačním skluzem (typ DRS)

Dělič s rotačním skluzem se používá ve zpracovatelské části linek automatických vzorkovačů pro zmenšení hmotnosti odebraného vzorku. Dělič s rotačním skluzem má ručně nebo automaticky dálkově plynule nastavitelný dělící poměr v rozsahu 1:8 až 1:30. Obvykle se dělič používá s jedním nebo dvěma...

Válcový drtič (typ DVP)

Válcový drtič se používá ve zpracovatelské části linek automatických vzorkovačů pro drcení odebraného vzorku, pro uhlí ze zrna o velikosti až 350 mm, tedy i těžného uhlí. Drtič sestává z opracované svařované tlustostěnné skříně, kde je uložen rotor s drtícími koly a pevný rošt. Zuby drtících...

Kladivový mlýn (typ MKP)

Kladivový mlýn se používá ve zpracovatelské části linek automatických vzorkovačů pro semletí odebraného vzorku. Mlecí výkon je závislý na velikosti vstupního a výstupního zrna. Kladivový mlýn lze také provozovat jako samostatné mlecí zařízení - v takovém případě je mlýn vybaven stojanem, násypkou...

Zásobník hrubého vzorku (typ HZV)

Zásobník nashromážděného hrubého vzorku se používá ve zpracovatelské části linek automatických vzorkovačů ke shromažďování a homogenizaci hrubého vzorku. Do tohoto zásobníku se shromažďují jednotlivé odebrané dílčí vzorky za daný interval (den, směna, zásilka, atd.). Po ukončení vzorkování daného...

Homogenizační kvartovač (typ HK)

Homogenizační kvartovač se používá ve zpracovatelské části linek automatických vzorkovačů ke shromažďování, homogenizaci a vydělení hrubého vzorku. Homogenizační kvartovač sestává z válcové nádoby, ve které se shromažďují dílčí odebrané vzorky. Uvnitř nádoby je uložen rotor s míchacími...

Doplňující zařízení

Dalšími částmi zpracovatelských linek automatických vzorkovačů a linek jemného mletí dle konkrétní aplikace jsou - skluzy a svody odebraných vzorků, dálkově ovládané shrnující klapky z pásových dopravníků, otočný zásobník (karusel) s nádobami konečných vzorků, měření váhy konečného...