Přehled aplikací automatických vzorkovačů a zpracovatelských linek jemného mletí

ALPIQ Generation (CZ), s. r. o., Kladno, Česká republika

automatická vzorkovací stanice s rotačním odběrem 0-40 mm na zauhlovacím páse G1 kotlových zásobníků, automatická vzorkovací stanice s rotačním odběrem 0-40 mm na zauhlovacím páse G2 kotlových zásobníků, společná linka zpracování odebraného vzorku 0-10 mm a 0-3 mm v zatepleném...

Dalkia Česká republika, a.s., Divize Karviná, závod TČA, Česká republika

automatická vzorkovací stanice s rotačním odběrem 0-40 mm/160 (t/hod.) na zauhlovacím páse kotlových zásobníků.

Severočeské doly, a. s., Doly Nástup Tušimice, Česká republika

automatická vzorkovací stanice s rotačním odběrem uhlí 0 - 40 mm/4500 (t/hod.) na vstupním pásu Pd S2 na skládku uhlí, automatická vzorkovací  stanice s rotačním odběrem uhlí 0 - 40 mm/5000 (t/hod.) na výstupním pásu Pd S6 ze skládky uhlí.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., Divize Jiří, Česká republika

automatická vzorkovací stanice s rotačním odběrem uhlí 0 - 40 mm/1200 (t/hod.) a odběr 0 - 350 mm/1200 (t/hod.) na vstupním pásu na nakládací stanici NSII Pd C2, automatická vzorkovací  stanice s rotačním odběrem uhlí 0 - 40 mm/1200 (t/hod.) a odběr 0 - 350 mm/1200 (t/hod.) na...

Severočeské doly, a. s., Doly Bílina, Česká republika

automatická vzorkovací  stanice s korečkovým odběrem uhlí na páse N5, automatická vzorkovací  stanice s korečkovým odběrem uhlí na páse N6, automatická vzorkovací  stanice s korečkovým odběrem uhlí na vstupním páse na skládku mourů.

Teplárna Přívoz, Dalkia Morava, a.s. Ostrava, Česká republika

automatická vzorkovací stanice s rotačním odběrem uhlí 0 - 20 mm na pásu, který zauhluje kotlové zásobníky teplárny.

Mostecká uhelná, a.s., Česká republika

realizace osmi kusů automatické vzorkovací stanice uhlí společně s TÚ Liberec.

Poběžovice, Česká republika

realizace dvou kusů automatické vzorkovací stanice pro odběr vzorků drceného živce.

Krásno, Česká republika

realizace automatické vzorkovací stanice pro odběr vzorků drceného granitu.

Elektrárna Burštýn, Ukrajina

dvě instalace automatické vzorkovací stanice s korečkovým odběrem uhlí na zauhlovacích pasech elektrárny.

Elektrárna SOMA, Turecko

zařízení pro sledování vstupních vzorků uhlí na elektrárně SOMA, Turecko.