Příklady sestav automatických vzorkovačů a zpracovatelských linek

Sestava 1

Automatický vzorkovač uhlí a zpracovatelská linka (rotační kladivový odběr ze dvou paralelně jdoucích pásů a společná zpracovatelská linka odebraného vzorku).

Sestava 2

Automatický vzorkovač uhlí a zpracovatelská linka (korečkový odběr ze dvou paralelně jdoucích pásů a společná zpracovatelská linka odebraného vzorku).

Sestava 3

Automatický vzorkovač uhlí a zpracovatelská linka (rotační kladivový odběr ze dvou paralelně jdoucích pásů a společná zpracovatelská linka odebraného vzorku).

Sestava 4

Automatický vzorkovač uhlí a zpracovatelská linka (rotační kladivový odběr z pásu a zpracovatelská linka odebraného vzorku).

Sestava 5

Automatický vzorkovač uhlí a zpracovatelská linka (rotační kladivový odběr z pásu a zpracovatelská linka odebraného vzorku.

Sestava 6

Automatický vzorkovač uhlí s dvěma kladivovými rotačními odběry 0-40 mm a 0-350 mm a společná zpracovatelská linka (dva rotační kladivové odběry z pásu a zpracovatelská linka odebraného vzorku).

Sestava 7

Automatický vzorkovač uhlí a zpracovatelská linka (rotační kladivový odběr z pásu a zpracovatelská linka odebraného vzorku).

Sestava 8

Automatický vzorkovač uhlí a zpracovatelská linka s napojením na zařízení pro automatické bezkontaktní měření obsahu popelovin a síry v odebraném vzorku uhlí.

Sestava 9

Propojení automatického vzorkovače uhlí a zpracovatelská linky s kontinuálním měřícím zařízením (popeloměr, vlhkoměr, síroměr).  

Sestava 10

Propojení zpracovatelská linky odebraného vzorku se šnekovým odběrem vzorků a následným kontinuálním měřícím zařízením (odběr vzorků z vagónů, automobilů, lodí, atd.).
Záznamy: 1 - 10 ze 18
1 | 2 >>